Chat


 Chia sẻ kiến thức về bếp điện từ bình dân

Danh sách sản phẩm tiêu biểu

 

8.600.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Arber AB 278

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 720x430x100mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ nồi Fivestar 6pcs + chảo Fivestar phi 24 + 1 nồi cơm điện arber + 1 Aptomat + 1 tạp dề cao cấp

11.250.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Lorca LCE 816

Xuất xứ Mallaysia

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 730 x 420 mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ Nồi Five 8pcs 5 Món

 

12.900.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Lorca LCE 826

Xuất xứ Mallaysia

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 730 x 420 mm

Sản phẩm bảo gồm : 1 Bộ Nồi 8pcs

7.350.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Arber EI 601

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 600 x 400 x 100mm

Sản phẩm bảo gồm : 1 Bộ Nồi Từ + 1 Tạp Dề Cao Cấp

8.990.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Kocher EI-6900B

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 710x410mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ Nồi Fivestar 8pcs + Chảo Fivestar + 1 Aptomat + 1 Tạp Dề Cao Cấp

6.800.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Chefs EH-MIX2000A

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 690 x 420 x 60mm

Sản phẩm bảo gồm : 1 Bộ Nồi Nhập Khẩu

13.584.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Canzy CZ 500-3

Xuất xứ Trung Quốc

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 600 X 520 Mm

Sản phẩm bao gồm: Bộ Nồi Five 8pcs Trị Giá 1.500.000đ + Chảo Fivestar 26 + 1 Aptomat + 1 Tạp Dề Thương Hiệu Bếp Nam Anh

6.791.500₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Lorca TA-1007EC

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 710 x 420 mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ Nồi Fivestar 6pcs Trị Giá 1.200.000đ + 1 Aptomat + 1 Tạp Dề Thương Hiệu Bếp Nam Anh

11.400.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Napoli NA DT3001

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 750 X 450 Mm

Sản phẩm bao gồm: 01 Bộ Nồi Từ Fivestar 6pcs Trị Giá 1.200.000đ

4.990.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Batani EG-16

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 736 X 416 mm

5.190.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Napoliz NA 688IC

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 736 x 416 mm

Sản phẩm bảo gồm : Mhm Civina 700D Hoặc Mhm Canzy Co 70b

7.500.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Batani EG-389C

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 730x 430x 62mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ Nồi Fivestar 8pcs + Chảo Fivestar + 1 Aptomat + 1 Tạp Dề Cao Cấp

Untitled Document