Phòng xông hơi Brother BL 2018

 

68.270.000₫

Tên Sản Phẩm Brother BL 2018

Xuất Xứ Việt Nam

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1600 x 1180 x 2100 mm

Sản phẩm bao gồm Bếp từ + Máy sịt nước hoa

67.870.000₫

Tên Sản Phẩm Govern K 026

Xuất Xứ Malaysia

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1500 x 950 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bếp từ + Máy sịt nước hoa

Phòng xông hơi Govern K 077

 

78.921.000₫

Tên Sản Phẩm Govern K 077

Xuất Xứ Malsysia

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1435 x 835 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bếp từ + Máy sịt nước hoa

93.400.000₫

Tên Sản Phẩm Govern JS 8856

Xuất Xứ Malaysia

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1700 x 1200 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bếp từ + Máy sịt nước hoa

56.000.000₫

Tên Sản Phẩm Appollo AG-800

Xuất Xứ Chính hãng

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1200 x 800 x 2140

Sản phẩm bao gồm Bếp từ

79.300.000₫

Tên Sản Phẩm Phòng xông hơi Nofer SN 602R

Xuất Xứ Malaysia

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1600 x 1200 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bếp từ + Máy sịt nước hoa

103.000.00₫

Tên Sản Phẩm Daros HT-05

Xuất Xứ Hàn Quốc

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1700x1200x2180mm

Sản phẩm bao gồm Bếp từ + Máy sịt nước hoa

Phòng xông hơi Daros HT-08

 

94.900.000₫

Tên Sản Phẩm Daros HT-08

Xuất Xứ Hàn Quốc

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1700x1120x2130mm

Sản phẩm bao gồm Bếp từ + Máy sịt nước hoa

85.600.000₫

Tên Sản Phẩm Daros HT-16

Xuất Xứ Hàn quốc

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1310x1310x2100mm

Sản phẩm bao gồm Bếp từ + Máy sịt nước hoa

Untitled Document