Máy xông hơi


Xuất xứ

SẢN PHẨM ĐỒNG BỘ

-25%

Máy xông hơi ướt Sika 4,5kw cơ

Máy xông hơi ướt Sika 4,5kw cơ

Mã hàng: Sika 4,5kw cơ

9.350.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

-20%

Máy xông hơi ướt Sika 6kw cơ

Máy xông hơi ướt Sika 6kw cơ

Mã hàng: Sika 6kw cơ

10.000.000 VNĐ

8.000.000 VNĐ

-20%

Máy xông hơi ướt Sika 9kw cơ

Máy xông hơi ướt Sika 9kw cơ

Mã hàng: Sika 9kw cơ

10.625.000 VNĐ

8.500.000 VNĐ

-20%

Máy xông hơi ướt Sika 10,5kw cơ

Máy xông hơi ướt Sika 10,5kw cơ

Mã hàng: Sika 10,5kw cơ

15.000.000 VNĐ

12.000.000 VNĐ

x
Untitled Document