Untitled Document

 



 Chia sẻ kiến thức về bếp điện từ Đức

Danh sách sản phẩm tiêu biểu

 

18.370.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Munchen Q2fly max

Xuất xứ Ý

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 710 x 435 mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ Nồi Munchen

15.291.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Chefs EH-MIX545

Xuất xứ Tây Ban Nha

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 630 x 520 x 60mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

19.456.500₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Lorca LCE 806

Xuất xứ Tây Ban Nha

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 770 X 450 Mm

Sản phẩm kèm theo : Bộ Nồi Nhập Khẩu + 1 Aptomat + 1 Tạp Dề Cao Cấp

 

16.650.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Munchen M569

Xuất xứ Đức

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 750x450 mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ Nồi Munchen

 

16.575.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Chefs EH-MIX 366(new 2017)

Xuất xứ Đức

Bảo Hành 36 tháng

Kích thước 730x430x55mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ Nồi Từ Cao Cấp

17.820.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Eurosun EU-TE 886G

Xuất xứ Đức

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 730 X 430 Mm

Sản phẩm kèm theo: Bộ Nồi Nhập Khẩu + 1 Aptomat + 1 Tạp Dề Cao Cấp

22.050.000₫

Tên sản phẩm : Bếp điện từ Giovani GC 73021 HSC

Xuất xứ Đức

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 730 X 430 mm

Sản phẩm bao gồm: Bộ Nồi Nhập Khẩu + 1 Aptomat + 1 Tạp Dề Cao Cấp

24.731.000₫

Tên sản phẩm : bếp điện từ Giovani GC 73031

Xuất xứ Đức

Bảo hành 36 tháng

Kích thước: 730 X 430 mm

Sản phẩm bao gồm : Bộ Nồi Nhập Khẩu + 1 Aptomat + 1 Tạp Dề Cao Cấp

24.312.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Hafele HC-M773A 536 01 705

Xuất xứ Đức

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 770 X 450 Mm

Sản phẩm bao gồm : Bộ Nồi Nhập Khẩu + 1 Aptomat + 1 Tạp Dề Cao Cấp

Untitled Document