1 

Phòng xông hơi Brother BL-2009

 

47.517.000₫

Tên Sản Phẩm Brother BL-2009

Xuất Xứ Việt Nam

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1700 x 900 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bếp từ Arber + tinh dầu + Máy xịt nước hoa

35.651.000₫

Tên Sản Phẩm Brother BL 2004

Xuất Xứ Việt Nam

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1000 x 1000 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bếp từ Arber + Máy xịt nước hoa + Tinh dầu

90.120.000₫

Phòng xông hơi Daros 16-06

 

74.300.000₫

Tên Sản Phẩm Daros 16-06

Xuất Xứ Hàn quốc

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1400 x 900 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bếp từ Arber + Máy xịt nước hoa + Tinh dầu

Phòng xông hơi Govern JS-106

 

67.000.000₫

Tên Sản Phẩm Govern JS 106

Xuất Xứ Malaysia

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1400 x 850 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bếp từ Arber + Máy xịt nước hoa + Tinh dầu

51.700.000₫

Tên Sản Phẩm Govern JS 101

Xuất Xứ Malaysia

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 900 x 900 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bếp từ Arber + Máy xịt nước hoa + Tinh dầu

50.000.000₫

Tên Sản Phẩm Brother BL 2008

Xuất Xứ Việt Nam

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1500 x 850 x 2100 mm

Sản phẩm bao gồm Bếp từ Arber + tinh dầu + Máy xịt nước hoa

66.100.000₫

Tên Sản Phẩm Nofer VS 807

Xuất Xứ Malaysia

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1700 x 880 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bếp từ Arber + Máy xịt nước hoa + Tinh dầu

70.450.000₫

Tên Sản Phẩm Daros HT-21

Xuất Xứ Hàn quốc

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1700x900x2150mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề cao cấp + van + dây ga

Untitled Document