Chat


Chia sẻ kiến thức về phòng xông hơi ướt pc 

Xem tiếp >>
>> Thu lại <<
Danh sách các sản phẩm bán chạy
58.775.000₫

Tên Sản Phẩm Daros 16-14

Xuất xứ Chính hãng

Bảo Hành 36 tháng

Kích Thước 1000 x 1000 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp trị giá 1.500.000đ

47.081.500₫

Tên Sản Phẩm Phòng xông hơi Govern JS-104

Xuất xứ Malaysia 

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1200 x 800 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm lọ tinh dầu + Máy sịt nước hoa

54.054.400₫

Tên Sản Phẩm Govern JS-111

Xuất xứ Malaisia

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1350 x 800 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 8pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

112.410.00₫

Tên Sản Phẩm Daros HT-05

Xuất Xứ Chính hãng

Bảo Hành 36 tháng

Kích Thước 1700x1200x2180mm

Sản phẩm bao gồm Bếp từ + Máy sịt nước hoa

59.350.000₫

Tên Sản Phẩm Phòng xông hơi Daros DR 16-08

Xuất xứ Chính hãng

Bảo Hành 5 năm

Kích Thước 1200*850*2100mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

88.732.500₫

Tên Sản Phẩm Phòng xông hơi Daros HT-22

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1350*1350*2150mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

107.212.50₫

Tên Sản Phẩm Phòng xông hơi khô kết hợp ướt Daros HT-04

Xuất xứ Chính hãng

Bảo Hành 5 năm

Kích Thước 1700x1200x2180mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

80.395.000₫

Tên Sản Phẩm Daros DR 16-07

Xuất xứ Chính hãng

Bảo Hành 5 năm

Kích thước 1500*880*2150mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

106.471.00₫

Tên Sản Phẩm Govern JS 9051

Xuất xứ Malaisia

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1500 x 1500 x 2150mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 8pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

76.466.000₫

Tên Sản Phẩm Govern JS 0202

Xuất xứ Malaisia

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1230 x 1230 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 8pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

 

74.536.500₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Govern K 077

Xuất Xứ Malaysia

Bảo Hành 5 năm

Kích Thước 1435 x 835 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

59.495.750₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Govern K9-R05

Xuất xứ Malaysia

Bảo Hành 5 năm

Kích Thước 1000 x 1000 x 2000 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

96.033.000₫

Tên Sản Phẩm Phòng xông hơi Govern JS-8865

Xuất Xứ Malaysia

Bảo Hành 5 năm

Kích Thước 1850 X 1300 X 2150mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

69.585.250₫

Tên Sản Phẩm Phòng xông hơi Govern K61-R03

Xuất xứ Malaysia

Bảo Hành 5 năm

Kích Thước 1300 x 1300 x 2000 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

56.000.000₫

Tên Sản Phẩm Appollo AG-800

Xuất Xứ Chính hãng

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1200 x 800 x 2140

Sản phẩm bao gồm Bếp từ

52.029.000₫

Tên Sản Phẩm Phòng xông hơi Nofer VS-802

Xuất xứ Malaysia 

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1050 x 1050 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm lọ tinh dầu + Máy sịt nước hoa

51.644.000₫

Tên Sản Phẩm Nofer VS-803

Xuất xứ Chính hãng

Bảo Hành 3 năm

Kích Thước 1150*900*2150mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

58.774.000₫

Tên Sản Phẩm Nofer VS-805

Xuất xứ Malaisia

Bảo Hành 36 tháng

Kích Thước 1380 x 860 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 6pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

63.398.000₫

Tên Sản Phẩm phòng xông hơi Nofer VS-806

Xuất xứ Malaysia

Bảo Hành 3 năm

Kích Thước 1580 x 880 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

64.005.000₫

Tên Sản Phẩm Euroking EU-825

Xuất xứ Malaisia

Bảo Hành 36 tháng

Kích Thước 1320 x 1320 x 2220 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 6pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

78.044.000₫

Tên Sản Phẩm Euroking EU-8014

Xuất xứ Malaisia

Bảo Hành 36 tháng

Kích Thước 1650 x 1200 x 2200 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 6pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

57.477.000₫

Tên Sản Phẩm Euroking EU-8037

Xuất Xứ Malaisia

Bảo Hành 36 tháng

Kích Thước 1350 x 950 x 2100 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 6pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

64.065.000₫

Tên Sản Phẩm Daros 16-05CF

Xuất xứ Chính hãng

Bảo Hành 36 tháng

Kích Thước 1000 x 1000 x 2120 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp trị giá 1.500.000đ

 

81.670.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Daros 16-06

Xuất Xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích Thước 1400 x 900 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

61.420.000₫

Tên Sản Phẩm Daros 16-10

Xuất xứ Chính hãng

Bảo Hành 5 năm

Kích Thước 980*980*2150mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

82.750.000₫

Tên Sản Phẩm Daros 16-11

Xuất xứ chính hãng

Bảo Hành 5 năm

Kích Thước 1100*1100*2150mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

58.660.000₫

Tên Sản Phẩm Daros 16-13

Xuất xứ Chính hãng

Bảo Hành 5 năm

Kích Thước 900*900*2190mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

73.678.000₫

Tên Sản Phầm Govern JS 8208

Xuất xứ Malaisia

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1230 x 1230 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 8pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

 

81.670.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Daros 16-06

Xuất Xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích Thước 1400 x 900 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

74.990.000₫

Tên Sản Phẩm Daros 16-05P

Xuất xứ Chính hãng

Bảo Hành 5 năm

Kích Thước 1000*1000*2120 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

67.651.500₫

Tên Sản Phẩm Govern JS-110

Xuất xứ Malaisia

Bảo Hành 5 năm

Kích Thước 1500 x 1500 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

58.352.500₫

Tên Sản Phẩm Govern JS-107

Xuất xứ Malaisia

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1550x850x2100mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 8pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

 

57.528.000₫

Tên Sản Phẩm Govern JS 106

Xuất Xứ Malaysia

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1400x850x2150mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp + Bình Xịt Nước Hoa Tự Động

45.883.000₫

Tên Sản Phẩm Govern JS 105

Xuất xứ Malaisia

Bảo Hành 50 tháng

Kích Thước 1150 x 850 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 8pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

55.700.500₫

Tên Sản Phẩm Govern JS 722

Xuất xứ Malaisia

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1400 x 850 x 2100 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 8pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

76.466.000₫

Tên Sản Phẩm Govern JS 0202

Xuất xứ Malaisia

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1230 x 1230 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 8pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

62.877.600₫

Tên Sản Phẩm Govern K 026

Xuất Xứ Malaysia

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1500 x 950 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bếp từ + Máy sịt nước hoa

62.622.000₫

Tên Sản Phẩm Govern K 023

Xuất xứ Malaisia

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1000 x 1000 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 8pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

88.269.610₫

Tên Sản Phẩm Brother BL-2016

Xuất Xứ Việt Nam

Bảo Hành 3 năm

Kích Thước 1600 x 1180 x 2100 mm

Sản phẩm bao gồm 1 Bộ Nồi Từ Cao Cấp + 1 Bình Xịt Nước Hoa Tự Động

67.107.500₫

Tên Sản Phẩm Govern js-0219

Xuất xứ Malaisia

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1400 x 1000 x 2200 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp trị giá 1.500.000đ

53.762.000₫

Tên Sản Phẩm Euroking EU-855

Xuất Xứ Malaisia

Bảo Hành 36 tháng

Kích Thước 1500 x 850 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 6pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

73.312.000₫

Tên Sản Phẩm Euroking EU-824

Xuất xứ Malaisia

Bảo Hành 36 tháng

Kích Thước 1530 x 1530 x 2200 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 6pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

63.605.000₫

Tên Sản Phẩm Daros DR16-16

Xuất xứ Chính hãng

Bảo Hành 36 tháng

Kích Thước 1100 x 850 x 2120 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp trị giá 1.500.000đ

66.521.000₫

Tên Sản Phẩm Govern K 075

Xuất xứ Malaisia

Bảo Hành 60 tháng

Kich Thước 1000 x 1000 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 8pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

104.945.00₫

Tên Sản Phẩm Daros 16-04P

Xuất xứ Chính hãng

Bảo Hành 5 năm

Kích Thước 1350 x 1350 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

47.328.000₫

Tên Sản Phẩm Govern JS-103

Xuất xứ Malaisia

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1050 x 1050 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 8pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

61.948.000₫

Tên Sản Phẩm Govern JS-109

Xuất xứ Malaisia

Bảo Hành 5 năm

Kích Thước 1350*1350*2150mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ

59.398.000₫

Tên Sản Phẩm Govern JS-108

Xuất xứ Hàn Quốc

Bảo Hành 36 tháng

Kích Thước 1700x850x2150

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp trị giá 1.500.000đ

59.347.000₫

Tên Sản Phẩm Phòng xông hơi Govern K9-R01

Xuất xứ Malaysia

Bảo Hành 5 năm

Kích Thước 1100 x 1000 x 1980 mm

Sản phẩm bao gồm 1100*1000*2000mm

67.445.000₫

Tên Sản Phẩm Phòng xông hơi Nofer VS 808

Xuất xứ Malaysia

Bảo Hành 3 năm

Kích Thước 1300 x 1300 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

86.422.500₫

Tên Sản Phẩm Phòng xông hơi Daros HT-09

Xuất Xứ Chính hãng

Bảo Hành 5 nam

Kích Thước 1200*1200*2100mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

82.380.000₫

Tên Sản Phẩm Phòng xông hơi Daros HT-12

Xuất Xứ Chính hãng

Bảo Hành 5 năm

Kích Thước 1310*1310*2100mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

73.933.000₫

Tên Sản Phẩm Phòng xông hơi Govern K-072

Xuất xứ Malaysia

Bảo Hành 5 năm

Kích Thước 1450 X 900 X 2150mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

58.410.000₫

Tên Sản Phẩm Nofer PS-322

Xuất xứ Malaisia

Bảo Hành 36 tháng

Kích Thước 1250 x 1250 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 8pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

60.390.000₫

Tên Sản Phẩm Nofer PS-203P

Xuất Xứ Malaisia

Bảo Hành 36 tháng

Kích Thước 1250 x 1250 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 8pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

61.000.000₫

Tên Sản Phẩm Nofer JS-822

Xuất xứ Malaisia

Bảo Hành 36 tháng

Kích Thước 1450 x 1000 x 2200

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 8pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

89.887.500₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Daros HT-13

Xuất xứ Chính hãng

Bảo Hành 5 năm

Kích Thước 1500*1050*2000mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

74.295.000₫

Tên Sản Phẩm Daros HT-14

Xuất xứ Chính hãng

Bảo Hành 36 tháng

Kích Thước 920x920x2100mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp trị giá 1.500.000VNĐ

75.450.000₫

Tên Sản Phẩm Phòng xông hơi Daros HT-15

Xuất Xứ Chính hãng

Bảo Hành 5 năm

Kích Thước 1200*1020*2100mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

71.543.500₫

Tên Sản Phẩm Daros HT-18

Xuất xứ Chính hãng

Bảo Hành 5 năm

Kích Thước 1200*900*2200mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

66.210.000₫

Tên Sản Phẩm Daros HT-19

Xuất Xứ Chính hãng

Bảo Hành 36 tháng

Kích Thước 1000x900x2200mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp trị giá 1.500.000VNĐ

72.675.000₫

Tên Sản Phẩm Daros HT-20

Xuất xứ Chính hãng

Bảo Hành 5 năm

Kích Thước 1390*950*2200mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

88.732.500₫

Tên Sản Phẩm Phòng xông hơi Daros HT-22

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1350*1350*2150mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

Untitled Document