Chat


 Chia sẻ kiến thức về bồn tắm massage pc

Danh sách sản phẩm tiêu biểu
13.590.000₫

Tên sản phẩm Fantiny MBM-150R

Xuất xứ Việt Nam

Bảo Hành 60 tháng

Kích thước 1500 x 750x 600 (mm)

Sản phẩm bao gồm Tạp dề + Chổi lau nhà

12.990.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Fantiny MBM 160S

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1600*800*600mm

Sản phẩm bao gồm: Chổi Lau Nhà Thông Minh

 

15.390.000₫

Tên sản phẩm Amazon TP-8064A

Xuất xứ Việt Nam

Bảo Hành 60 tháng

Kích thước 1400 x 1400 x 580mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề + Chổi lau nhà

 

40.497.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Daros DR 16-28 P

Xuất xứ Chính hãng

Bảo Hành 5 năm

Kích thước 1500*860*560 mm

Sản phẩm bao gồm 1 Bộ Nồi Nhập Khẩu

61.071.000₫

Tên sản phẩm Daros DR-16-35

Xuất xứ Chính hãng

Bảo Hành 5 năm

Kích thước 1400x1400x620 Mm

Sản phẩm bao gồm 1 Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

40.497.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Daros DR 16-41

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Sản phẩm bao gồm 1 Bộ Nồi Nhập Khẩu

31.063.000₫

Tên sản phẩm Euroking EU-6601

Xuất xứ Malaysia

Bảo Hành 24 tháng

Kích thước 1500 x 1500 x 560mm

Sản phẩm bao gồm Tạp Dề + Nồi Inox+ Chổi lau nhà

49.866.000₫

Tên sản phẩm Nofer PM-1010

Xuất xứ Malaysia

Bảo Hành 36 tháng

Kích thước 1800*1300*600 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

37.128.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Govern JS-0512

Xuất xứ Malaysia

Bảo Hành 5 năm

Kích thước 1730 x 860 x 690mm

Sản phẩm bao gồm 1 Bộ Từ Cao Cấp + 1 Tạp Dề

 

82.000.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Daros HT-38

Xuất xứ Chính hãng

Bảo Hành 5 năm

Kích thước 1700 x900 x680 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

46.500.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Daros HT-50

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1700x1200x630mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

43.875.000₫

Tên sản phẩm Daros HT-36

Xuất xứ chính hãng

Bảo Hành 5 năm

Kích thước 1500x850x600mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

 

42.202.500₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Govern JS-6010

Xuất xứ Malaysia

Bảo Hành 5 năm

Kích thước 1600x750x580 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ cao cấp

50.031.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Govern JS 9811

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500x1500x650mm

 

40.497.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Daros DR 16-28 P

Xuất xứ Chính hãng

Bảo Hành 5 năm

Kích thước 1500*860*560 mm

Sản phẩm bao gồm 1 Bộ Nồi Nhập Khẩu

45.875.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm góc massage Daros HT-46

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500x1500x640 Mm

Sản phẩm bao gồm: Bộ Nồi Từ Cao Cấp

56.500.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm góc massage Daros HT-45

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1630x1630x640 Mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

47.250.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Daros HT-47

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1300x1300x650 mm

Sản phẩm bao gồm: Bộ Nồi Từ Cao Cấp

47.250.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Daros HT-49

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1800x1400x660 Mm

Sản phẩm bao gồm : Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

36.456.500₫

Tên sản phẩm Bồn tắm góc Govern JS 8079

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500x1500x650 Mm

Sản phẩm bao gồm: 1 Tạp Dề + 1 Bộ Nồi

50.728.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Govern JS-0503

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500x1500x680 Mm

Sản phẩm gồm : 1 Tạp Dề + 1 Bộ Nồi

27.363.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm góc massage Euroking EU-6143D

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1260x1260x580 mm

Sản phẩm bao gồm: 1 Tạp Dề + 1 Bộ Nồi

44.750.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Daros HT-48

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1200x1020x650 Mm

Sản phẩm bao gồm: Bộ Nồi Từ Cao Cấp

49.866.000₫

Tên sản phẩm Nofer PM-1010

Xuất xứ Malaysia

Bảo Hành 36 tháng

Kích thước 1800*1300*600 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

Untitled Document