Chat


 Chia sẻ kiến thức về bồn tắm góc

Những Model bồn tắm góc bán chạy nhất
4.800.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Fantiny MB-115T

Xuất Xứ Việt Nam

Bảo hành 60 Tháng

Kích thước 1120*1120* 600mm

Sản phẩm bao gồm Chổi Lau Nhà + Tạp Dề

4.890.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Fantiny MB 125T

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1250*1250* 600mm

Sản phẩm bao gồm: Chổi Lau Nhà + Tạp Dề

6.790.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Mico WB-125T

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 60 Tháng

Kích thước 1250*1250* 600mm

Sản phẩm bao gồm: Chổi Lau Nhà + Tạp Dề

4.600.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Fantiny MB 95H

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 60 Tháng

Kích thước 950*950*450 mm.

Sản phẩm bao gồm : Tạp Dề Cao Cấp

12.590.000₫

Tên sản phẩm Fantiny MBM 115

Xuất xứ Việt Nam

Bảo Hành 60 tháng

Kích thước 1100 x 1100x 600

Sản phẩm bao gồm Tạp dề + Chổi lau nhà

44.815.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm góc massage Daros DR 16-33

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500x1500x640 mm

Sản phẩm bao gồm: Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

58.500.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Daros HT-42

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500x1500x700 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

45.875.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm góc massage Daros HT-46

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500x1500x640 Mm

Sản phẩm bao gồm: Bộ Nồi Từ Cao Cấp

47.250.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Daros HT-47

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1300x1300x650 mm

Sản phẩm bao gồm: Bộ Nồi Từ Cao Cấp

40.243.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm góc massage Daros 16-30

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1210x1210x560 mm

Sản phẩm bao gồm: Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

43.815.000₫

Tến sản phẩm Bồn tắm góc massage Daros 16-31

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500x1500x640mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

43.418.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm góc massage Daros 16-34

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1400x1400x620mm

Sản phẩm bao gồm: Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

61.071.000₫

Tên sản phẩm Daros DR-16-35

Xuất xứ Chính hãng

Bảo Hành 5 năm

Kích thước 1400x1400x620 Mm

Sản phẩm bao gồm 1 Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

53.500.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Daros HT-43

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500x1500x700 Mm

Sản phẩm bao gồm : Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

50.728.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Govern JS-0503

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500x1500x680 Mm

Sản phẩm gồm : 1 Tạp Dề + 1 Bộ Nồi

433.415.00₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Massage Govern JS 8119P

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1350x1350x680 Mm

Sản phẩm bao gồm : Bộ Nồi Từ Cao Cấp

27.363.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm góc massage Euroking EU-6143D

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1260x1260x580 mm

Sản phẩm bao gồm: 1 Tạp Dề + 1 Bộ Nồi

32.746.250₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Brother BDM 09

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1300x1300x650 Mm

Sản phẩm bao gồm 1 Chổi Lau Nhà + 1 Tạp Dề

39.819.400₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Brother BDM 08

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1400*1400* 600mm

Sản phẩm bao gồm: Chổi Lau Nhà + Tạp Dề

Untitled Document