2.500.000₫

Tên Sản Phẩm Chậu rửa bát AMTS 9245

Xuất Xứ Chính hãng

Kích Thước 92 x 45 x 23cm

Sản phẩm bao gồm Sản phẩm bao gồm

1.900.000₫

Tên Sản Phẩm Chậu rửa bát AMTS 7745B

Xuất Xứ Chính hãng

Kích Thước 77 x 45 x 23 cm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề cao cấp + bình xịt + rổ inox

1.600.000₫

Tên Sản Phẩm Chậu rửa bát AMTS 7038

Xuất Xứ Chính hãng

Kích Thước 70 x38 cm

Sản phẩm bao gồm Rổ inox

2.000.000₫

Tên Sản Phẩm Chậu rửa bát AMTS 7641

Xuất Xứ Chính hãng

Kích Thước 76 x41 x 23cm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề cao cấp + bình xịt + rổ inox

 

1.900.000₫

Tên Sản Phẩm Chậu rửa bát AMTS MTS 8043

Xuất Xứ Chính hãng

Kích Thước 80 x 43 x 23cm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề cao cấp + bình xịt + rổ inox

2.600.000₫

Tên Sản Phẩm Chậu rửa bát Napoliz NA-9145

Xuất Xứ Chính hãng

Kích Thước 91 x 45cm

Sản phẩm bao gồm Rổ inox

2.400.000₫

Tên sản phẩm Chậu rửa bát Erowin ER 128

Xuất xứ Chính hãng

Kích thước 77x44x23cm

Sản phẩm bao gồm Rổ inox

 

2.500.000₫

Tên sản phẩm Chậu rửa bát Jodino 7743

Xuất xứ Chính hãng

Kích thước 77x43x23cm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề cao cấp + bình xịt + rổ inox

2.790.000₫

Tên sản phẩm Chậu rửa bát Roland B12050C

Xuất xứ Chính hãng

Kích thước 120 x 50 x 23cm

Sản phẩm bao gồm Rổ inox

1.674.000₫

Tên sản phẩm Chậu rửa bát Roland B7142V

Xuất xứ Chính hãng

Kích thước 71 x 42 x 23 cm

Sản phẩm bao gồm Rổ inox

2.070.000₫

Tên sản phẩm Chậu rửa bát Roland B8748

Xuất xứ Chính hãng

Kích thước 87 x48cm

Sản phẩm bao gồm Rổ inox

2.680.000₫

Tên sản phẩm Chậu rửa bát Gorlde GD944

Xuất xứ Chính hãng

Kích thước 900 x 470 x 230 mm

Sản phẩm bao gồm Bình xịt

Untitled Document