Chat


 

Danh sách các sản phẩm bán chạy
2.590.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm xây Fantiny M-150S

Bảo hành 5 năm

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 1500x750x451 mm

Sản phẩm bao gồm xi phông thoát nước

2.990.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm xây Fantiny M160-S

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1600x 800x415 mm

Xuất xứ Việt Nam

Sản phẩm bao gồm xi phông thoát nước

6.290.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Fantiny MB-160S

Xuất xứ Việt Nam

Bảo Hành 60 tháng

Kích thước 1600 x 800x 600 (mm)

Sản phẩm bao gồm Tạp Dề Cao Cấp

12.990.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Fantiny MBM 160S

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1600*800*600mm

Sản phẩm bao gồm: Chổi Lau Nhà Thông Minh

14.190.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Amazon TP-8002

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1700x750x560 mm

Sản phẩm bao gồm Chổi Lau Nhà Thông Minh

4.600.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Fantiny MB 95H

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 60 Tháng

Kích thước 950*950*450 mm.

Sản phẩm bao gồm : Tạp Dề Cao Cấp

39.875.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Daros HT-56

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1300x800x710mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

40.497.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Daros DR 16-40

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1400x750x530

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

6.500.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Fantiny MB-180S

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1800x850x600 mm

Sản phẩm bao gồm Chổi lau nhà

5.100.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Fantiny MBL-170S

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1700x750x600 mm

Sản phẩm bao gồm Chổi lau nhà

6.290.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Amazon TP-7001

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 1250x1250x580 mm

Bảo hành 5 năm

Sản phẩm bao gồm Chổi lau nhà

31.063.000₫

Tên sản phẩm Euroking EU-6601

Xuất xứ Malaysia

Bảo Hành 24 tháng

Kích thước 1500 x 1500 x 560mm

Sản phẩm bao gồm Tạp Dề + Nồi Inox+ Chổi lau nhà

Untitled Document