43.000.000₫

Tên sản phẩm Appollo AT-935

Xuất xứ Chính hãng

Bảo Hành 60 tháng

Kích thước 1820 x 1820 x 650 mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề + nồi Inox

Bồn tắm massage Daros DR 16-28

 

37.500.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Daros DR 16-28 P

Xuất xứ Hàn quốc

Bảo Hành 60 tháng

Kích thước 1500*860*560 mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề+ Bếp Từ + Bộ Nồi inox+ Chổi lau nhà

52.226.000₫

Tên sản phẩm Nofer PM-1010

Xuất xứ Malaysia

Bảo Hành 60 tháng

Kích thước 1800*1300*600 mm

Sản phẩm bao gồm Nồi Inox + Tạp dề + Chổi lau nhà

31.514.000₫

Tên sản phẩm Euroking EU-6601

Xuất xứ Malaysia

Bảo Hành 24 tháng

Kích thước 1500 x 1500 x 560mm

Sản phẩm bao gồm Tạp Dề + Nồi Inox+ Chổi lau nhà

39.310.000₫

Tên sản phẩm Govern JS-0512

Xuất xứ Malaysia

Bảo Hành 60 tháng

Kích thước 1730 x 860 x 690mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dế + Nồi Inox

37.510.000₫
48.100.000₫
40.480.000₫

Tên sản phẩm Daros HT-50

Xuất xứ Hàn quốc

Bảo Hành 60 tháng

Kích thước 1700x1200x630mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dế + bếp từ + Nồi inox+ Chổi lau nhà

Bồn tắm massage Daros HT-38

 

69.300.000₫

Tên sản phẩm Daros HT-38

Xuất xứ Hà quốc

Bảo Hành 60 tháng

Kích thước 1700 x900 x680 mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dế + bếp từ + Nồi Inox + Chổi lau nhà

38.360.000₫

Tên sản phẩm Daros HT-36

Xuất xứ Hàn quốc

Bảo Hành 60 tháng

Kích thước 1500x850x600mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dế + bếp từ + Nồi inox+ Chổi lau nhà

55.290.000₫

Tên sản phẩm Daros DR-16-35

Xuất xứ Hàn quốc

Bảo Hành 60 tháng

Kích thước 1400x1400x620mm

Sản phẩm bao gồm Bếp từ + Tạp dề + Chổi lau nhà

Bồn tắm massage Govern JS 6010

 

44.685.000₫

Tên sản phẩm Govern JS-6010

Xuất xứ Hàn quốc

Bảo Hành 60 tháng

Kích thước 1600x750x580 mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề + Nồi Inox

Untitled Document