1 

Bếp từ Munchen G60

 

15.535.000₫

Tên sản phẩm Bếp từ Munchen G60

Xuất xứ Ý

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 730 x 430 mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ nồi munchen + 1 Aptomat + 1 tạp dề cao cấp

13.585.000₫

Tên sản phẩm Bếp từ Munchen M50

Xuất xứ Mallaysia

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 710 x 435 mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ nồi Fivestar 8pcs + chảo Fivestar phi 26+ 1 Aptomat + 1 tạp dề cao cấp

9.990.000₫

Tên sản phẩm Bếp từ Cata IB 772

Xuất xứ Tây Ban Nha

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 770x 450 mm

Sản phẩm bảo gồm : Nồi cơm điện + tạp dề cao cấp + Aptomat

8.990.000₫

Tên sản phẩm Bếp từ Chefs EH- DIH 321

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 720 x 430 x 80mm

Sản phẩm bảo gồm : 1 nồi cơm điện arber + 1 Aptomat + 1 tạp dề cao cấp

7.490.000₫

Tên sản phẩm Bếp từ Arber AB-367A

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 715 x 425 x 100mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ nồi Fivestar 8pcs + chảo Fivestar + 1 nồi cơm điện+ 1 Aptomat + 1 tạp dề cao cấp

15.105.000₫

Tên sản phẩm Bếp từ Pramie PRTH-2201

Xuất xứ Thái Lan

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 730x430mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ nồi Fivestar 6pcs + chảo Fivestar phi 24 + 1 Aptomat + 1 tạp dề cao cấp

Bếp từ Lorca LCI 826

 

12.900.000₫

Tên sản phẩm Bếp từ Lorca LCI 826

Xuất xứ Mallaysia

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 730 x 420 mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ nồi Fivestar 8pcs + chảo Fivestar phi 26+ 1 Aptomat + 1 tạp dề cao cấp

11.250.000₫

Tên sản phẩm Bếp từ Lorca LCI 816

Xuất xứ Mallaysia

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 730 x 420 mm

Sản phẩm bảo gồm : 1 bộ nồi Fivestar 8pcs + 1 tạp dề cao cấp

Bếp từ Arber AB 279

 

8.500.000₫

Tên sản phẩm Bếp từ Arber AB 279

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 720x430x100mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ nồi Fivestar 6pcs + chảo Fivestar phi 24 + 1 nồi cơm điện arber + 1 Aptomat + 1 tạp dề cao cấp

Untitled Document