1 

12.500.000₫

Tên sản phẩm Bếp từ Steba IK300

Xuất xứ Đức

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 69 x 42 cm

Sản phẩm bảo gồm : 1 Bộ nồi từ + 1 Aptomat + 1 tạp dề

Bếp từ Napoliz ITC8888

 

16.416.000₫

Tên sản phẩm Bếp từ Napoliz ITC8888

Xuất xứ Đức

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 730 x 430 mm

Sản phẩm bảo gồm : 1 Bộ nồi từ + 1 lò nướng comet + 1 nồi cơm điện comet + 1 Aptomat + 1 tạp dề

14.500.000₫

Tên sản phẩm Bosch puc631bb2e

Xuất xứ Tây Ban Nha

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 51 x 592 x 522 mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ nồi Arber 4 món + 1 Aptomat + 1 tạp dề cao cấp

15.500.000₫

Tên sản phẩm Bosch PID631BB1E

Xuất xứ Tây Ban Nha

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 51 x 592 x 522 mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ nồi từ 8PCS + 1 Aptomat + 1 tạp dề cao cấp

15.380.000₫

Tên sản phẩm Bếp Từ Bosch PUJ631BB2E

Xuất xứ Tây Ban Nha

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 51 x 592 x 522 mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ nồi Arber 5 món+ 1 Aptomat + 1 tạp dề cao cấp

23.310.000₫

Tên sản phẩm Electrolux EHH6332FOK

Xuất xứ Đức

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 550x590x520mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ nồi munchen + chảo từ kitchinox + nồi cơm điện + tạp dề cao cấp + Aptomat

17.990.000₫

Tên sản phẩm Bosch PIJ651FC1E

Xuất xứ Tây Ban Nha

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 51 x 592 x 522 mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ nồi Arber 4 món + 1 Aptomat + 1 tạp dề cao cấp

10.500.000₫

Tên sản phẩm Rommelsbacher-EBC3410IN

Xuất xứ Đức

Bảo Hành 24 tháng

Kích Thước 67 x 39 cm

Sản phẩm bảo gồm : bộ nồi Arber 4 món + 1 Aptomat +1 tạp dề cao cấp

16.650.000₫

Tên sản phẩm Chefs EH-DIH366

Xuất xứ Đức

Bảo Hành 36 tháng

Kích thước 750 x 450 x 60mm

Sản phẩm bảo gồm : 1 Bộ nồi 8pcs + 1 Aptomat + 1 chảo từ cao cấp

19.350.000₫

Tên sản phẩm Chefs EH DIH888

Xuất xứ Đức

Bảo Hành 36 tháng

Kích thước 750 x 450 x 60mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ nồi Arber 4 chiếc + 1 Aptomat + 1 tạp dề cao cấp

20.610.000₫

Tên sản phẩm Bếp từ chefs EH-DIH890

Xuất xứ Đức

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 750 x 450 x 60mm

Sản phẩm bảo gồm : 1 Bộ nồi từ + 1 lò nướng comet + 1 nồi cơm điện comet + 1 Aptomat + 1 tạp dề

Bếp từ Munchen GM 5656

 

20.475.000₫

Tên sản phẩm Bếp từ Munchen GM 5656

Xuất xứ Đức

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 720 x 430 x 50 mm

Sản phẩm bảo gồm : 1 Bộ nồi từ munchen + 1 Aptomat + 1 tạp dề

20.150.000₫

Tên sản phẩm Lorca LCI-899

Xuất Xứ Đức

Bảo Hành 36 tháng

Kích thước 730 x 430 mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ nồi Arber 4 chiếc + 1 Aptomat + 1 tạp dề cao cấp

20.600.000₫

Tên sản phẩm Bếp từ Lorca LCI-809

Xuất xứ Đức

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 750 x 450 mm

Sản phẩm bảo gồm : 1 Bộ nồi từ + 1 Aptomat + 1 tạp dề

Bếp  từ Munchen GM-8999

 

20.475.000₫

Tên sản phẩm Munchen GM-8999

Xuất xứ Đức

Bảo Hành 36 tháng

Kích thước 720 x 430 x 50 mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ nồi Munchen + 1 Aptomat + 1 tạp dề cao cấp

14.240.000₫

Tên sản phẩm Bếp từ Napoliz ITC 88FG

Xuất xứ Đức

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 730 x 430 mm

Sản phẩm bảo gồm Bộ Nồi Arber + 1Aptomat + 1 Tạp Dề

17.550.000₫

Tên sản phẩm Munchen M568I

Xuất xứ Đức

Bảo Hành 36 tháng

Kích Thước 750x450x60 (mm)

Sản phẩm bảo gồm : Bộ nồi Munchen + Aptomat + 1 tạp dề cao cấp

Bếp từ Napoliz ITC8888

 

16.416.000₫

Tên sản phẩm Bếp từ Napoliz ITC8888

Xuất xứ Đức

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 730 x 430 mm

Sản phẩm bảo gồm : 1 Bộ nồi từ + 1 lò nướng comet + 1 nồi cơm điện comet + 1 Aptomat + 1 tạp dề

19.700.000₫

Tên sản phẩm Lorca LCI 900

Xuất xứ Đức

Bảo Hành 36 tháng

Kích thước 730x430 mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ nồi Arber 4 chiếc + 1 Aptomat + 1 tạp dề cao cấp

Untitled Document