1 

2.544.000₫

Tên Sản Phẩm Canzy CZ-26MI

Xuất Xứ Trung Quốc

Bảo Hành 24 tháng

Kích Thước 600x 380 mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề cao cấp + van + dây ga

2.640.000₫

Tên Sản Phẩm Canzy CZ 27 MI

Xuất Xứ Trung Quốc

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 600x 380 mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề cao cấp + van + dây ga

2.700.000₫

Tên Sản Phẩm Taka TK - 920 A

Xuất Xứ Trung Quốc

Bảo Hành 24 tháng

Kích Thước 720x 410 mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề cao cấp

3.470.000₫

Tên Sản Phẩm Lorca TA 802C

Xuất Xứ Chính hãng

Bảo Hành 36 tháng

Kích Thước 730x 430 mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề cao cấp + van + dây ga

3.160.000₫

Tên Sản Phẩm Taka TK-102C

Xuất Xứ Trung Quốc

Bảo Hành 24 tháng

Kích Thước 750x 440 mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề cao cấp + van + dây ga

3.660.000₫

Tên Sản Phẩm Kaff KF-212

Xuất Xứ Chính hãng

Bảo Hành 36 tháng

Kích Thước 730x 430 mm

Sản phẩm bao gồm Van + dây ga

Bếp gas Kaff KF-321

 

2.977.000₫

Tên Sản Phẩm Kaff KF-321

Xuất Xứ Chính hãng

Bảo Hành 36 tháng

Kích Thước 730x 430 mm

Sản phẩm bao gồm Van + dây ga

Bếp gas âm kính Taka TK-106A

 

3.880.000₫

Tên Sản Phẩm Taka TK-106A

Xuất Xứ Trung Quốc

Bảo Hành 24 tháng

Kích Thước 760x 450 mm

Sản phẩm bao gồm Van + dây ga

2.840.000₫

Tên Sản Phẩm TakaTK-106C

Xuất Xứ Trung Quốc

Bảo Hành 24 tháng

Kích Thước 760x 450 mm

Sản phẩm bao gồm Van + dây ga

2.840.000₫

Tên Sản Phẩm Taka TK-208C1

Xuất Xứ Trung Quốc

Bảo Hành 24 tháng

Kích Thước 730x 430 mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề cao cấp

Bếp ga Lorca TA 803C

 

2.977.000₫

Tên Sản Phẩm Lorca TA 803C

Xuất Xứ Trung Quốc

Bảo Hành 24 tháng

Kích Thước 760x 450 mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề cao cấp + van + dây ga

3.999.000₫

Tên Sản Phẩm Elica 09Q227B

Xuất Xứ Ý

Bảo Hành 24 tháng

Kích Thước 720 x 420 mm

Sản phẩm bao gồm Van ga Chỉ áp dụng tại Hồ Chí Minh

Untitled Document