Chat


 

18.370.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Munchen Q2fly max

Xuất xứ Ý

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 730 x 430mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ Nồi Munchen

17.435.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Munchen QA300I

Xuất xứ Ý

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 580x510 mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ nồi munchen + 1 Aptomat + 1 tạp dề cao cấp

16.575.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Chefs EH MIX 366

Xuất xứ Đức

Bảo hành 336 tháng

Kích thước 750 x 450 x 60mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ nồi Fivestar 8pcs + 1 Aptomat + 1 tạp dề cao cấp

17.590.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ NAPOLIZ NA 8000IC

Xuất xứ Đức

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 730 x 420 mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ nồi Arber 4 món + 1 nồi cơm điện+ 1 Aptomat + 1 tạp dề cao cấp

20.250.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Munchen GM 6318

Xuất xứ Tây Ban Nha

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 770 x 430mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ nồi munchen + 1 Aptomat + 1 tạp dề cao cấp

 

17.550.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Munchen M569

Xuất xứ Đức

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 750x450 mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ Nồi Munchen

 

16.575.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Chefs EH-MIX 366(new 2017)

Xuất xứ Đức

Bảo Hành 36 tháng

Kích thước 730x430x55mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ Nồi Từ Cao Cấp

25.900.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Electrolux EHG-6341FOK

Xuất xứ Đức

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 590 x 520 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi 8pcs+Chảo kitchinox+Nồi cơm điện+ 1Ap+1 tạp dề

17.500.000₫

Tên sản phẩm Bếp điện từ Uber 2V -88

Xuất xứ Tây Ban Nha

Bảo Hành 36 tháng

Kích thước 735mmx425mm

Sản phẩm bảo gồm : Bộ Nồi 8pcs + 1 Aptomat + 1 Tạp Dề Cao Cấp

Untitled Document