7.500.000₫

Tên Sản Phẩm Máy xông hơi khô Amazon 6KW

Xuất Xứ Việt Nam

Bảo Hành 1 năm

Sản phẩm bao gồm Aptomat+ Tạp dề

11.000.000₫

Tên Sản Phẩm Máy xông hơi khô Amazon 10.5 KW

Xuất Xứ Việt Nam

Bảo Hành 1 năm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề + Aptomat

12.200.000₫

Tên Sản Phẩm Máy xông hơi khô Amazon 12 KW

Xuất Xứ Việt Nam

Bảo Hành 1 năm

Sản phẩm bao gồm Aptomat+ Tạp dề

Máy xông hơi khô Amazon 9KW

 

8.500.000₫

Tên Sản Phẩm Máy xông hơi khô Amazon 9KW

Xuất Xứ Việt Nam

Bảo Hành 1 năm

Sản phẩm bao gồm Aptomat+ Tạp dề

Máy xông hơi khô Sika 6kw

 

9.800.000₫

Tên Sản Phẩm Máy xông hơi khô Sika 6kw

Xuất Xứ Việt Nam

Bảo Hành 6 năm

Sản phẩm bao gồm Xô + Gáo múc nước+ Đèn phòng+ Đá tạo nhiệt+ Đồng hồ cát+ Đồng hồ nhiệt

Máy xông hơi khô Sika 7,5kw

 

10.300.000₫

Tên Sản Phẩm Máy xông hơi khô Sika 7

Xuất Xứ Việt Nam

Bảo Hành 6 năm

Sản phẩm bao gồm Xô + Gáo múc nước+ Đèn phòng+ Đá tạo nhiệt+ Đồng hồ cát+ Đồng hồ nhiệt

10.800.000₫

Tên Sản Phẩm Máy xông hơi khô Sika 9kw

Xuất Xứ Việt Nam

Bảo Hành 6 năm

Sản phẩm bao gồm Xô + Gáo múc nước+ Đèn phòng+ Đá tạo nhiệt+ Đồng hồ cát+ Đồng hồ nhiệt

13.800.000₫

Tên Sản Phẩm Máy xông hơi khô Sika 10

Xuất Xứ Việt Nam

Bảo Hành 6 năm

Sản phẩm bao gồm Xô + Gáo múc nước+ Đèn phòng+ Đá tạo nhiệt+ Đồng hồ cát+ Đồng hồ nhiệt

13.800.000₫

Tên Sản Phẩm Máy xông hơi khô Sika 12kw

Xuất Xứ Việt Nam

Bảo Hành 6 năm

Sản phẩm bao gồm Xô + Gáo múc nước+ Đèn phòng+ Đá tạo nhiệt+ Đồng hồ cát+ Đồng hồ nhiệt

Untitled Document