Untitled Document

  

Danh sách sản phẩm tiêu biểu
32.719.000₫

Tên sản phẩm Teka DW 880 FI

Xuất xứ Tây Ban Nha

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 820/870 x 596 x 550 mm.

Sản phẩm bao gồm Muối rửa bát + bột rửa bát + nước làm bóng + viên rửa bát

 

23.490.000₫

Tên sản phẩm Munchen M15

Xuất xứ Châu Âu

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 598 x 600 x 845 (mm)

Sản phẩm bao gồm Muối rửa bát + bột rửa bát + nước làm bóng + viên rửa bát

 

39.000.000₫

Tên sản phẩm Bosch SMS88TI03E

Xuất xứ Đức

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 845 x 598 x 600 mm

Sản phẩm bao gồm Muối rửa bát + bột rửa bát + nước làm bóng + viên rửa bát

28.000.000₫

Tên Sản Phẩm Bosch SMU68N25EU

Xuất Xứ Đức

Bảo Hành 24 tháng

Kích Thước 845 x 600 x 600mm

Sản phẩm bao gồm Muối rửa bát + bột rửa bát + nước làm bóng +viên rửa

30.000.000₫

Tên sản phẩm Bosch SMS-69P22EU

Xuất xứ Đức

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 845 x 598 x 600 mm

Sản phẩm bao gồm Muối rửa bát + bột rửa bát + nước làm bóng + viên rửa bát

23.200.000₫

Tên sản phẩm Munchen M9

Xuất xứ Châu Âu

Bảo hành 24 tháng

Kích thước 598 *615*845mm

Sản phẩm bao gồm Muối rửa bát + bột rửa bát + nước làm bóng + viên rửa bát

38.500.000₫

Tên Sản Phẩm Bosch SMS88TX02E

Xuất Xứ Đức

Bảo Hành 24 tháng

Kích Thước 815 x 600 x 600mm

Sản phẩm bao gồm Muối rửa bát + bột rửa bát + nước làm bóng + viên rửa bát

28.990.000₫

Tên Sản Phẩm Bosch SMS88TI01E

Xuất Xứ Đức

Bảo Hành 24 tháng

Bảo Hành 845 x 598 x 600 mm

Sản phẩm bao gồm Muối rửa bát + bột rửa bát + nước làm bóng + viên rửa bát

 

22.990.000₫

Tên Sản Phẩm Bosch SMS46MI05E

Xuất Xứ Châu Âu

Bảo Hành 24 tháng

Kích Thước 845 x 600 x 600mm

Sản phẩm bao gồm Muối rửa bát + bột rửa bát + nước làm bóng +viên rửa

Untitled Document