1 Untitled Document

 14.350.000₫

Tên sản phẩm Amazon TP-8001

Xuất xứ Việt Nam

Bảo Hành 60 tháng

Kích thước 1250 x 1250 x 580 mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề + Chổi lau nhà

Bồn tắm Amazon TP 8064 A

 

15.950.000₫

Tên sản phẩm Amazon TP-8064A

Xuất xứ Việt Nam

Bảo Hành 60 tháng

Kích thước 1400 x 1400 x 580mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề + Chổi lau nhà

5.720.000₫

Tên Sản Phẩm Amazon TP-7002A

Xuất Xứ Việt Nam

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1700 * 750 *560mm

Sản phẩm bao gồm Chổi Lau nhà + tạp dề

12.690.000₫

Tên sản phẩm Fantiny MBM-170R

Xuất xứ Việt Nam

Bảo Hành 60 tháng

Kích thước 1700x750x600

Sản phẩm bao gồm Tạp dề + Chổi lau nhà

13.590.000₫

Tên sản phẩm Fantiny MBM-150R

Xuất xứ Việt Nam

Bảo Hành 60 tháng

Kích thước 1500 x 750x 600 (mm)

Sản phẩm bao gồm Tạp dề + Chổi lau nhà

4.800.000₫

Bồn tắm Fantiny MB-160S

 

4.999.000₫

Tên sản phẩm Fantiny MB-160S

Xuất xứ Việt Nam

Bảo Hành 60 tháng

Kích thước 1600 x 800x 600 (mm)

Sản phẩm bao gồm Tạp dề

17.990.000₫

Tên sản phẩm Micio WM-180D

Xuất xứ Việt Nam

Bảo Hành 60 tháng

Kích thước 1800x850x600(mm)

Sản phẩm bao gồm Tạp dề + Chổi lau nhà

20.313.000₫

Tên sản phẩm Brother BY-8009

Xuất xứ Việt Nam

Bảo Hành 60 tháng

Kích thước 1700x900x700 mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề + chổi lau nhà

18.690.000₫

Tên sản phẩm Brother BY-8005

Xuất xứ Việt Nam

Bảo Hành 60 tháng

Kích thước 1600 x 850 x 700 mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề + Chổi lau nhà

Bồn tắm góc Euroca EU1-1300

 

15.790.000₫

Tên sản phẩm Euroca EU1-1300

Xuất xứ Việt Nam

Bảo Hành 24 tháng

Kích thước 1300mm x 1300mm x 450mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề + Chổi lau nhà

14.605.000₫

Tên sản phẩm Euroca EU1-1780

Xuất xứ Việt Nam

Bảo Hành 60 tháng

Kích thước 1700mm x 800mm x 400mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề + Chổi lau nhà

Untitled Document